Informácie Rady AP

 
 
 
Vážení a milí priatelia,
 
dovoľte mi, aby som Vám v mene Rady Asociácie polio v SR zaželala pevné zdravie, spokojnosť a veľa šťastia v roku 2017, aby bol tento rok lepší ako ten minulý.
Pre tento rok pripravila pre Vás Rada Asociácie polio v SR nasledovné akcie:
 
Víkendový pobyt, ktorý je predĺžený o 1 deň sa uskutoční v dňoch 5. – 8. 5. 2017 v Piešťanoch v hoteli Satelit (nám. J. Murgaša 3).
Hotel je bezbariérový, prístupný aj vozíčkarom, s vlastným parkoviskom.
 
Účastnícky poplatok pre člena AP je 80,- €, pre nečlena 102,-  € (Asociácia polio prispieva každému svojmu členovi na víkendový pobyt 22,- € z členom z finančných prostriedkov získaných z 2 %).
Príplatok za samostatnú izbu je 5 €/noc.
Pobyt sa začína v piatok 5. 5. 2017 obedom, končí v pondelok 8. 5. 2017 raňajkami.
Do hotela sa dostanete zo železničnej a autobusovej stanice autobusom MHD, vystúpiť treba v centre mesta pri Slov. sporiteľni. 
V prípade záujmu o účasť na víkendovom stretnutí, vyplňte záväznú prihlášku a zašlite ju 
do 20. marca 2017 na adresu tajomníčky AP. Zároveň do toho istého termínu uhraďte účastnícky poplatok prevodným príkazom na účet Asociácie polio v SR.
Názov účtu: Asociácia polio v SR
Prima banka Slovensko, a. s.
Pobočka Zohorská 1
841 04 Bratislava
v tvare IBAN SK03 5600 0000 0086 2977 1001
Kto do uvedeného termínu nezaplatí účastnícky poplatok, nebude sa môcť víkendového pobytu zúčastniť.
 
Rekondičný pobyt sa uskutoční v Hokovciach – Park Hotel Hokovce (pri Dudinciach) v dňoch 13. – 19. 8. 2017. 
Celková cena pobytu je 170 €. Účastnícky poplatok pre členov AP je 140 € (rozdiel 30 € hradíme členom z vlastných prostriedkov získaných z 2 % z dane z príjmu.). 
Ubytovanie je v 2- posteľových izbách. Pobyt začína v nedeľu 13. 8. 2017 obedom a končí v sobotu 19. 8. 2017 raňajkami.
Príplatok za samostatnú izbu je 36 € za celý pobyt.
Hotel má 9 bezbariérových izieb, takže môžeme vyhovieť aj vozíčkarom.
 
V hoteli sú 2 bazény – vonkajší, vnútorný a ešte aj sedací. Bazény majú ohrievanú vodu. Hotel má k dispozícii taxislužbu, ktorú možno využiť na prepravu z Dudiniec pre tých, ktorí prídu hromadnou dopravou. Túto požiadavku aj s časom príchodu do Dudiniec treba vyznačiť na záväznej prihláške. 
Predbežné prihlášky na rekondičný pobyt si dôkladne premyslite, do konca 
marca 2017 musíme nahlásiť počet objednaných izieb.
 
V prípade záujmu o účasť na rekondičnom pobyte vyplňte predbežnú prihlášku a odošlite ju do 20. 3. 2017 na adresu tajomníčky AP, záväzné prihlášky bude treba poslať 
do 15. júna 2017. 
 
 
Adresa tajomníčky:
Hmiráková Anna, M. R. Štefánika 68/589, 907 01 Myjava
 
Prosíme členov Asociácie polio, ktorí nemajú ešte zaplatený členský príspevok za rok 2016, resp. členské príspevky za dlhšie obdobie, aby tak urobili čo najskôr a úhradu uskutočnili v prospech účtu: Asociácie polio v Prima banke Slovensko, a. s., č. účtu: SK03 5600 0000 0086 2977 1001.
Od roku 2014 je členský príspevok 6 €.
 
Účastníci víkendového stretnutia, resp. rekondičného pobytu môžu zaplatiť členské príspevky 
na mieste stretnutia.
 
Milí priatelia, 
prosíme Vás, aby ste venovali pozornosť i ďalším materiálom, ktoré Vám posielame. Týkajú sa:
2-percentného odvodu dane z príjmu. Pre našu asociáciu je to jediná možnosť ako získať nejaké finančné prostriedky, z ktorých môžeme prispieť, okrem iného, našim členom na víkendový alebo rekondičný pobyt. 
Každoročne sa znižuje suma, ktorú z 2% odvodu dane z príjmu dostávame. Venujte, prosím, väčšie úsilie na získanie darcov, pretože od týchto takto získaných finančných prostriedkov závisí celá budúca činnosť a existencia Asociácie polio v SR
 
Záväzná prihláška
 
na víkendové stretnutie v dňoch 5. – 8. 5. 2017 v hoteli SATELIT v Piešťanoch
 
Priezvisko a meno: .........................................................................
 
Adresa: ..........................................................................., číslo OP.........................................
 
e-mail: ....................................................................
 
č. tel. domov: ............................
 
Žiadam*) - nežiadam*) samostatnú izbu
 
 
 
Dňa ...........................
 
                                            .........................................
             podpis
 
 
*) čo sa nehodí prečiarknite
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Predbežná prihláška
 
na rekondičný pobyt v dňoch 13. – 19. 8. 2017 v Park Hoteli Hokovce 
 
Priezvisko a meno: ..........................................................................
 
Adresa: ................................................................., číslo OP........................, 
 
č. tel. domov: ................................
 
 
e-mail: ....................................................................
 
Žiadam*) - nežiadam*) samostatnú izbu
*) čo sa nehodí prečiarknite
 
Dňa ...........................
 
 
.........................................
   podpis
 
 
    
 

Novinky

Pozvánka AP rok 2017

23.02.2017 22:48
  Vážení a milí priatelia,   dovoľte mi, aby som Vám v mene Rady Asociácie polio v SR zaželala pevné zdravie, spokojnosť a veľa šťastia v roku 2017, aby bol tento rok lepší ako ten minulý. Pre tento rok pripravila pre Vás Rada Asociácie polio v SR nasledovné akcie:   Víkendový pobyt,...

Bariérovo-bezbariérové športové hry v Lučenci

09.07.2013 10:45
Bariérovo- bezbariérové športové hry v Lučenci Slnkom zaliaty Lučenec privítal v dňoch 4-6. júla 2013 účastníkov športových hier zdravotne postihnutých z celého Slovenska. Asociáciu polio zastupovali Alicka Suchá, Anka Chochúlová  a 2 manželské páry – Šebianovci...

Výsledky volieb do Rady AP v SR

21.06.2012 18:24

Poďakovanie zakladateľke AP v SR

27.05.2012 21:12
Asociácia polio v Slovenskej republike, Republiková špecifická organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých týmto vyjadruje svoje POĎAKOVANIE pani Mgr. Marike Mruzkovej za dlhoročnú aktívnu činnosť v Rade Asociácie polio v SR a za neutíchajúce úsilie robiť...

Informátor

07.05.2012 16:06
20 rokov aktivít v prospech občanov postihnutých detskou obrnou a jej následkami ASOCIÁCIE POLIO V SR 1992 – 2012 2 Informátor 1/2012 Milí priatelia, dostáva sa vám do rúk prvé číslo už XVII. ročníka nášho Informátora – spravodaja, prostredníctvom ktorého sa snažíme komunikovať...

Informácie pre návštevníkov

07.05.2012 13:58
Informujte Vašich návštevníkov čo možno najčastejšie o novinkách a akciách na Vašom webe. Aby ste užívateľov naučili Vaše stránky pravidelne navštevovať, je dôležité webovú prezentáciu pravidelne aktualizovať. Pre automatickú distribúciu článkov až ku čitateľovi môžete využiť RSS kanály.

Webová prezentácia bola spustená

07.05.2012 13:57
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. V tomto článku popíšte, prečo ste spustili novú prezentáciu a čo prinesie návštevníkom. Uveďte, aké máte ciele s projektom a čo prinesie užívateľom. Pokúste sa návštevníkom stručne a jasne vysvetliť, prečo by sa na túto stránku mali pravidelne...