Napísali nám

Náš prvý predseda Jozef Tlamka
 
Prikladám niečo na spomalenie starnutia...spolupracujem s uvedeným vedcom v článku( prof. Ing.J.Simutha DrSc. zo Slovenskej akadémie vied v rámci molekulárnej apidologie)..
 
 
Med - impulz
 
Terapia medom - liečivé účinky m e d u – komunikatívna psychosomatická bioterapia
   Terapia medom /ďalej TM/ je založená na aktívnej komunikácii s medom prostredníctvom aktivizáce našich zmyslov a aktívnej konzumácii cez ústa, ako našu psychosomatickú impulznú bránu–vstup do telesnej schránky...city,pocity za hranicou všedných dní...
Pri tejto terapii je treba mať základnú filozofiu života o návrate človeka k matke prírode.
    Človek a včela, med a ľudská krv sú z hľadiska spôsobu života a štruktúry DNA ako brat
a sestra – med je živá substancia a potrebuje ho každá bunka nášho tela. /entanglement/
   „Med je výnimočný Boží dar a liek, daný nám cez privilegované stvorenie včely“, podľa prof. Ing.J.Simutha DrSc. zo Slovenskej akadémie vied v rámci molekulárnej apidologie.
    Príprava na konzumáciu medu s prímesami, si vyžaduje určitú pokoru, vôlu, vieru a plné sústredenie na úkony, ktoré s tým súvisia a odstránenie všetkých kovových predmetov z tela aj najbližšieho okolia, vrátane vnútorného skľudnenia, pozitívneho myslenia a predstavivosti.
    Do medu v sklenenej resp. porcelánovej nádobe, položenej na kruhovej porc.podložke,
postupne pridávame rozomletú škoricu a rozomleté ľanové semienko a kurkumu/alergie? Dobre rozmiešame drev. alebo porcelánovou lyžičkou a necháme min. 4 hod. v tme zreagovať. Následne realizujeme proces,“ splynutia - prifázovania“ k uvedenej substancii pomocou zraku, vône,regulovaného dýchania a aktivizácie hmatu rukami. Potom zmes
dáme na drevenú lyžicu a pridáme kvalitný  rakytníkový olej a  sodu bikarbonu.  Dobre rozmiešame a po našom skľudnení /odblokovať zrakové a sluchové vnemy/ vložíme do úst a meditačne resp.po francúzsky čo najdlhšie prežúvame v ústach, aby sa čo najviac liečivých látok vstrebalo cez ústnu sliznicu priamo do krvi. Frekvenciu dýchania upravujeme podvedome aj účelovo podľa celkového cítenia a stavu organizmu resp. až na bázu zvláštneho stavu vedomia – ZSV a špirituality aj po prehltnutí./7-dňový cyklus/
Každá substancia má svoj špecifický účinok, ale výsledný synergický efekt spočíva v tom, že sa cez ústa  aktivuje celý náš genetický imunitný systém, ide o impulznú terapiu a „metódu indiánskej pahreby“. Po prehltnutí uvedenej zmesi, sa aj v žalúdku a v rámci sú-
visiach metabolických procesov aktivuje humorálny /látkový/ imunitný systém – je to výzva.        S y s t é m o v o  takto a prepojene aj na báze molekulárnej biologie, sa zobudia a aktivizujú vnútorné sily nášho organizmu /psychosomatický impulz/, pričom  odstraňujeme prvotné príčiny chorôb a harmonizujeme telo, myseľ a našu dušu v priamom kontakte s prírodou.
Ide o historicky /Biblia, Kelti,Egypt,Čína, India,Mayovia/ aj na báze ájurvédskej medicíny osvedčené a v súčasnosti na báze kvantovej fyziky a chémie potvrdené liečivé účinky medu s prímesami /biologická, energetická a informačná kompatibilita/. Najnovšie objavy Higgsovho bozónu /božská častica/ a v kvantovej fyzike, objavujú prevratné možnosti ich vysvetlení na subatomárnej úrovni a dávajú skúmaniu týchto javov a procesov vedecký základ. Ide najmä o prepojenosť týchto procesov v oblasti zdravia človeka s prírodnymi produktami, aj skryté regeneračné schopnosti nášho organizmu proti - s t a r n u t i u -.
      V rámci prípravy liečivej a impulznej smesi pridávame a primiešame to, čo nás vizuálne aj intuítivne  o s l o v u j e  / podvedomie aj spomienky detstvo/...ide o vnútorný sluch, biokompatibilné a biostimulačné látky a ich vzájomnú priťažlivosť /afinita a biotransfer/.
       Med s prímesami je kvantový biostimulátor na systémovú psychosomatickú regenerá- ciu, tento postup a zmes odporúčam kombinovať s nechtíkom, žltkom, citronom,tvarohom, bryndzou, červeným hroznom,brusnicami, zázvorom, lies.orieškami, rascou, pívoda , kozie  mlieko,syr a pod. podľa intuitívneho cítenia a chuti, resp. schopnosti autosugescie.  Primeraný pitný režim na detoxikáciu organizmu /čaje, min.vody/ musí byť samozrejmosťou Tlamka J.: Vyšší stupeň individ.intuície+ind.zážitky z prežitej klinickej smrti a štúdium.
        Uvedená terapia medom a najnovšie objavy v neurogenéze, vrátane oblasti využitia pyramidálnych energií, umožnia skvalitniť a predľžiť život človeka z hľadiska zdravia a to aj v boji proti onkologickým /adhezívna apoptóza/, n e u r o d e n e g e n e r a t í v n ym /aktivizácia epifýzy resp. GPS centra v mozgu/, a kardiovaskulárnym ochoreniam........... 
 
   Terapia medom /ďalej TM/ je založená na aktívnej komunikácii s medom prostredníctvom aktivizáce našich zmyslov a aktívnej konzumácii cez ústa, ako našu psychosomatickú impulznú bránu–vstup do telesnej schránky...city,pocity za hranicou všedných dní...
Pri tejto terapii je treba mať základnú filozofiu života o návrate človeka k matke prírode.
    Človek a včela, med a ľudská krv sú z hľadiska spôsobu života a štruktúry DNA ako brat
a sestra – med je živá substancia a potrebuje ho každá bunka nášho tela. /entanglement/
   „Med je výnimočný Boží dar a liek, daný nám cez privilegované stvorenie včely“, podľa prof. Ing.J.Simutha DrSc. zo Slovenskej akadémie vied v rámci molekulárnej apidologie.
    Príprava na konzumáciu medu s prímesami, si vyžaduje určitú pokoru, vôlu, vieru a plné sústredenie na úkony, ktoré s tým súvisia a odstránenie všetkých kovových predmetov z tela aj najbližšieho okolia, vrátane vnútorného skľudnenia, pozitívneho myslenia a predstavivosti.
    Do medu v sklenenej resp. porcelánovej nádobe, položenej na kruhovej porc.podložke,
postupne pridávame rozomletú škoricu a rozomleté ľanové semienko a kurkumu/alergie? Dobre rozmiešame drev. alebo porcelánovou lyžičkou a necháme min. 4 hod. v tme zreagovať. Následne realizujeme proces,“ splynutia - prifázovania“ k uvedenej substancii pomocou zraku, vône,regulovaného dýchania a aktivizácie hmatu rukami. Potom zmes
dáme na drevenú lyžicu a pridáme kvalitný  rakytníkový olej a  sodu bikarbonu.  Dobre rozmiešame a po našom skľudnení /odblokovať zrakové a sluchové vnemy/ vložíme do úst a meditačne resp.po francúzsky čo najdlhšie prežúvame v ústach, aby sa čo najviac liečivých látok vstrebalo cez ústnu sliznicu priamo do krvi. Frekvenciu dýchania upravujeme podvedome aj účelovo podľa celkového cítenia a stavu organizmu resp. až na bázu zvláštneho stavu vedomia – ZSV a špirituality aj po prehltnutí./7-dňový cyklus/
Každá substancia má svoj špecifický účinok, ale výsledný synergický efekt spočíva v tom, že sa cez ústa  aktivuje celý náš genetický imunitný systém, ide o impulznú terapiu a „metódu indiánskej pahreby“. Po prehltnutí uvedenej zmesi, sa aj v žalúdku a v rámci sú-
visiach metabolických procesov aktivuje humorálny /látkový/ imunitný systém – je to výzva.        S y s t é m o v o  takto a prepojene aj na báze molekulárnej biologie, sa zobudia a aktivizujú vnútorné sily nášho organizmu /psychosomatický impulz/, pričom  odstraňujeme prvotné príčiny chorôb a harmonizujeme telo, myseľ a našu dušu v priamom kontakte s prírodou.
Ide o historicky /Biblia, Kelti,Egypt,Čína, India,Mayovia/ aj na báze ájurvédskej medicíny osvedčené a v súčasnosti na báze kvantovej fyziky a chémie potvrdené liečivé účinky medu s prímesami /biologická, energetická a informačná kompatibilita/. Najnovšie objavy Higgsovho bozónu /božská častica/ a v kvantovej fyzike, objavujú prevratné možnosti ich vysvetlení na subatomárnej úrovni a dávajú skúmaniu týchto javov a procesov vedecký základ. Ide najmä o prepojenosť týchto procesov v oblasti zdravia človeka s prírodnymi produktami, aj skryté regeneračné schopnosti nášho organizmu proti - s t a r n u t i u -.
      V rámci prípravy liečivej a impulznej smesi pridávame a primiešame to, čo nás vizuálne aj intuítivne  o s l o v u j e  / podvedomie aj spomienky detstvo/...ide o vnútorný sluch, biokompatibilné a biostimulačné látky a ich vzájomnú priťažlivosť /afinita a biotransfer/.
       Med s prímesami je kvantový biostimulátor na systémovú psychosomatickú regenerá- ciu, tento postup a zmes odporúčam kombinovať s nechtíkom, žltkom, citronom,tvarohom, bryndzou, červeným hroznom,brusnicami, zázvorom, lies.orieškami, rascou, pívoda , kozie  mlieko,syr a pod. podľa intuitívneho cítenia a chuti, resp. schopnosti autosugescie.  Primeraný pitný režim na detoxikáciu organizmu /čaje, min.vody/ musí byť samozrejmosťou Tlamka J.: Vyšší stupeň individ.intuície+ind.zážitky z prežitej klinickej smrti a štúdium.
        Uvedená terapia medom a najnovšie objavy v neurogenéze, vrátane oblasti využitia pyramidálnych energií, umožnia skvalitniť a predľžiť život človeka z hľadiska zdravia a to aj v boji proti onkologickým /adhezívna apoptóza/, n e u r o d e n e g e n e r a t í v n ym /aktivizácia epifýzy resp. GPS centra v mozgu/, a kardiovaskulárnym ochoreniam........... 
Terapia medom - liečivé účinky m e d u – komunikatívna psychosomatická bioterapia
   Terapia medom /ďalej TM/ je založená na aktívnej komunikácii s medom prostredníctvom aktivizáce našich zmyslov a aktívnej konzumácii cez ústa, ako našu psychosomatickú impulznú bránu–vstup do telesnej schránky...city,pocity za hranicou všedných dní...
Pri tejto terapii je treba mať základnú filozofiu života o návrate človeka k matke prírode.
    Človek a včela, med a ľudská krv sú z hľadiska spôsobu života a štruktúry DNA ako brat
a sestra – med je živá substancia a potrebuje ho každá bunka nášho tela. /entanglement/
   „Med je výnimočný Boží dar a liek, daný nám cez privilegované stvorenie včely“, podľa prof. Ing.J.Simutha DrSc. zo Slovenskej akadémie vied v rámci molekulárnej apidologie.
    Príprava na konzumáciu medu s prímesami, si vyžaduje určitú pokoru, vôlu, vieru a plné sústredenie na úkony, ktoré s tým súvisia a odstránenie všetkých kovových predmetov z tela aj najbližšieho okolia, vrátane vnútorného skľudnenia, pozitívneho myslenia a predstavivosti.
    Do medu v sklenenej resp. porcelánovej nádobe, položenej na kruhovej porc.podložke,
postupne pridávame rozomletú škoricu a rozomleté ľanové semienko a kurkumu/alergie? Dobre rozmiešame drev. alebo porcelánovou lyžičkou a necháme min. 4 hod. v tme zreagovať. Následne realizujeme proces,“ splynutia - prifázovania“ k uvedenej substancii pomocou zraku, vône,regulovaného dýchania a aktivizácie hmatu rukami. Potom zmes
dáme na drevenú lyžicu a pridáme kvalitný  rakytníkový olej a  sodu bikarbonu.  Dobre rozmiešame a po našom skľudnení /odblokovať zrakové a sluchové vnemy/ vložíme do úst a meditačne resp.po francúzsky čo najdlhšie prežúvame v ústach, aby sa čo najviac liečivých látok vstrebalo cez ústnu sliznicu priamo do krvi. Frekvenciu dýchania upravujeme podvedome aj účelovo podľa celkového cítenia a stavu organizmu resp. až na bázu zvláštneho stavu vedomia – ZSV a špirituality aj po prehltnutí./7-dňový cyklus/
Každá substancia má svoj špecifický účinok, ale výsledný synergický efekt spočíva v tom, že sa cez ústa  aktivuje celý náš genetický imunitný systém, ide o impulznú terapiu a „metódu indiánskej pahreby“. Po prehltnutí uvedenej zmesi, sa aj v žalúdku a v rámci sú-
visiach metabolických procesov aktivuje humorálny /látkový/ imunitný systém – je to výzva.        S y s t é m o v o  takto a prepojene aj na báze molekulárnej biologie, sa zobudia a aktivizujú vnútorné sily nášho organizmu /psychosomatický impulz/, pričom  odstraňujeme prvotné príčiny chorôb a harmonizujeme telo, myseľ a našu dušu v priamom kontakte s prírodou.
Ide o historicky /Biblia, Kelti,Egypt,Čína, India,Mayovia/ aj na báze ájurvédskej medicíny osvedčené a v súčasnosti na báze kvantovej fyziky a chémie potvrdené liečivé účinky medu s prímesami /biologická, energetická a informačná kompatibilita/. Najnovšie objavy Higgsovho bozónu /božská častica/ a v kvantovej fyzike, objavujú prevratné možnosti ich vysvetlení na subatomárnej úrovni a dávajú skúmaniu týchto javov a procesov vedecký základ. Ide najmä o prepojenosť týchto procesov v oblasti zdravia človeka s prírodnymi produktami, aj skryté regeneračné schopnosti nášho organizmu proti - s t a r n u t i u -.
      V rámci prípravy liečivej a impulznej smesi pridávame a primiešame to, čo nás vizuálne aj intuítivne  o s l o v u j e  / podvedomie aj spomienky detstvo/...ide o vnútorný sluch, biokompatibilné a biostimulačné látky a ich vzájomnú priťažlivosť /afinita a biotransfer/.
       Med s prímesami je kvantový biostimulátor na systémovú psychosomatickú regenerá- ciu, tento postup a zmes odporúčam kombinovať s nechtíkom, žltkom, citronom,tvarohom, bryndzou, červeným hroznom,brusnicami, zázvorom, lies.orieškami, rascou, pívoda , kozie  mlieko,syr a pod. podľa intuitívneho cítenia a chuti, resp. schopnosti autosugescie.  Primeraný pitný režim na detoxikáciu organizmu /čaje, min.vody/ musí byť samozrejmosťou Tlamka J.: Vyšší stupeň individ.intuície+ind.zážitky z prežitej klinickej smrti a štúdium.
        Uvedená terapia medom a najnovšie objavy v neurogenéze, vrátane oblasti využitia pyramidálnych energií, umožnia skvalitniť a predľžiť život človeka z hľadiska zdravia a to aj v boji proti onkologickým /adhezívna apoptóza/, n e u r o d e n e g e n e r a t í v n ym /aktivizácia epifýzy resp. GPS centra v mozgu/, a kardiovaskulárnym ochoreniam........... 
 

Med a starnutie

Systémové spomalenie procesu starnutia človeka pomocou impulznej apiterapie-terapie medom s prímesami/hexagonálna systémová synergia/ 

===================================================================Východiská vízia: Starnutie človeka......v tomto systémovom procese sa spájajú najmä zákony fungovania vesmíru, filozofie,sociologie, biologie, fyziky, chemie, matematiky aj iných vied – pričom jestvuje t.zv. paradox tajomstiev života a smrti – thanatologický paradox s materiálnymi aj duchovnými aspektami....aj apiterapeutický paradox........

/Paradox.....jav, ktorý sa zdanlivo vymyká všeobecným skúsenostiam, avšak je pochopiteľný na základe štúdia a poznávania vesmírnych a prírodných zákonov, vrátane kvantových teorií.

Ide aj o nepoznané kozmické a prírodné zákony, ktoré ľudstvo poznáva postupne vedeckým výskumom, ale aj inými formami za hranicou bežných dní, postupne synergicky a mozaikovo,  vrátane harmonie rozumu a viery ....... systémový funkčný modalitný mechanizmus/ 

Systémové symptómy starnutia sú najmä nasledovné:

a/ Degeneratívne zmeny v štruktúre a fungovaní centrálneho nervového systému – mozgu,

s nasledovnými chorobami: Alzheimer, Parkinson, rakovina, SM, straty hybnosti atď.

b/ Poruchy v homeostáze  lipidového metabolizmu a v hormonálnom systéme

c/ Oslabovanie funkčnosti genetického aj špecifického imunitného systému

d/ Psychické poruchy najmä strata sebaistoty, perspektívnosti a tolerantnosti, vrátane strachu zo smrti - thanatofobie atď. Ide aj o spojenie s kolagenovým deficitom.........

Ako spomaliť proces starnutia – systémovo, ale na báze princípu jednoduchosti:

a/ vrátiť sa k štruktúre DNA,prírode a k terapii včelími produktami,najmä na základe faktu, že

- „Med je výnimočný Boží dar a liek daný nám cez privilegované stvorenie včely“ a to pred 150 mil.rokmi /citát renomovaného vedca SAV prof.Ing.J.Šimutha DrSc/.“ 

- Človek a včela, resp. med a ľudská krv sú z hľadiska genomu a štruktúry DNA, , hexagon.

systémových štruktúr a sociálnych aspektov spôsobu priebehu ich života, ako brat a sestra 

b/ Spojiť  človeka s genetickým a kvantovým potenciálom nechtíka lekárskeho,

ktorý používali a jeho liečivé účinky poznali už starí Egypťania, je  to aj naša rastlina. 

- Využiť najnovšie poznatky  molekulárnej biologie aj apidologie s prevratnými poznatky z CERNU -  objavy subelementárnych  částic a to v celom systéme kvantovej fyziky, pričom ide o progresívne skúmanie života a existencie človeka ako ľudskej vesmírnej bytosti na báze

extrapolácie /prenosu zákonov vzniku a fungovania vesmíru do filozofie,biologie, fyziky,

chémie a matematiky /vesmírna geometria/ resp. iných vied......systémová komplementarita.

Z filozofickej podstaty ide o pootvorenie dverí 13-tej komnaty...tajomstvá života a smrti 

aj o tajomstvá, ktoré má v sebe včelia matka-kráľovná v úli.......plásty a celý úľ.....

Základný proces:      /neuroplasticita mozgu...impulz a neurogenéza/

Praktická zmyslová -fyziologicko-kvantová komunikácia a konzumácia medu s prímesami,  perorálne cez aktivizáciu ústnej sliznice a proces tvorby impulznych inteligentných kvan-

tových supermolekul v ústach, vrátane aktivizácie a pôsobenia Jacobsonovho orgánuVNO.

Vstrebávanie – aktivizácia mozgového metabolizmu najmä cez úpravu pH, výživový bielkovinový impulz a pod. Ide o prechod supermolekul cez mozgovo-krvnú bariéru do neuronových centier, najmä GPS centrum /hipokampus a entorinálny cortex/ resp.pyrami- dálne do epifýzy a celého limbického systému-kmeňa. Ide o ochranu a tvorbu nových neurónov, hexagonálnych neuronových štruktúr /analogia včelie plásty, kozmická pavučina N.Werner / zo skrytých zálohových„dospelých“kmeňových buniek v mozgu    

  ZDROJ : individuálny osobný impulz zo zážitkov klinickej smrti,cesty tunelom, opustenia a návratu do tela, SOS stavy,vyšší myšlienkový stupeň intuície a stavy vedomia, štúdium ....

 

L.Mikuláš 11.12.2016

 

K teme na  mesiac február

 

Čo treba zmenit?

Je toho vela co treba zmenit. Napriklad nase media nam predkladaju temy, ktore dobre "predzuju" a potom vychrlia ako jedinu pravdu. Vsetko v zaujme liberalnej politiky, alias vlady bohatych nad chudobou. Na Slovensku zije viac ako 90% kapitalistov ruk a mozgov ziviacich sa z tohoto kapitalu. Bohuzial nase media nemaju zaujem o tuto naprostu vacsinu ludi Slovenska. Zmenit treba myslenie tejto naprostej vacsiny, ignorovat media bohatych. 
Zmenit treba trestny zakonnik Slovenska. Treba si zobrat priklad z cinskeho trestneho zakonnika, ktory tresta kradosov a privatizerov verejneho majetku tak, ze to niekedy stekli krk. Slovensko skoro uz nic nevlastni, sme krajina na urovni bananovej republiky vratane slovenskych nevolnikov(kapitalistov ruk a mozgov) lopotiacich na panskom. Treba novu neznu ale poriadnu!

Jozef