Zmena termínu rekondičného pobytu v Dudinciach

05.06.2015 00:00

Ahojte,
z technických príèin sa rekondièný pobyt v hoteli Hviezda v Dudinciach zaèína
v nede¾u 9. 8. 2015 obedom a konèí v nede¾u 16. 8. 2015 raòajkami.

Daj mi vedie, èi si moje oznámenie zaregistroval (a).     A.