Pozvánka AP rok 2017

23.02.2017 22:48

 

Vážení a milí priatelia,

 

dovoľte mi, aby som Vám v mene Rady Asociácie polio v SR zaželala pevné zdravie, spokojnosť a veľa šťastia v roku 2017, aby bol tento rok lepší ako ten minulý.

Pre tento rok pripravila pre Vás Rada Asociácie polio v SR nasledovné akcie:

 

Víkendový pobyt, ktorý je predĺžený o 1 deň sa uskutoční v dňoch 5. – 8. 5. 2017 v Piešťanoch v hoteli Satelit (nám. J. Murgaša 3).

Hotel je bezbariérový, prístupný aj vozíčkarom, s vlastným parkoviskom.

 

Účastnícky poplatok pre člena AP je 80,- €, pre nečlena 102,-  € (Asociácia polio prispieva každému svojmu členovi na víkendový pobyt 22,- € z členom z finančných prostriedkov získaných z 2 %).

Príplatok za samostatnú izbu je 5 €/noc.

Pobyt sa začína v piatok 5. 5. 2017 obedom, končí v pondelok 8. 5. 2017 raňajkami.

Do hotela sa dostanete zo železničnej a autobusovej stanice autobusom MHD, vystúpiť treba v centre mesta pri Slov. sporiteľni. 

V prípade záujmu o účasť na víkendovom stretnutí, vyplňte záväznú prihlášku a zašlite ju 

do 20. marca 2017 na adresu tajomníčky AP. Zároveň do toho istého termínu uhraďte účastnícky poplatok prevodným príkazom na účet Asociácie polio v SR.

Názov účtu: Asociácia polio v SR

Prima banka Slovensko, a. s.

Pobočka Zohorská 1

841 04 Bratislava

v tvare IBAN SK03 5600 0000 0086 2977 1001

Kto do uvedeného termínu nezaplatí účastnícky poplatok, nebude sa môcť víkendového pobytu zúčastniť.

 

Rekondičný pobyt sa uskutoční v Hokovciach – Park Hotel Hokovce (pri Dudinciach) v dňoch 13. – 19. 8. 2017. 

Celková cena pobytu je 170 €. Účastnícky poplatok pre členov AP je 140 € (rozdiel 30 € hradíme členom z vlastných prostriedkov získaných z 2 % z dane z príjmu.). 

Ubytovanie je v 2- posteľových izbách. Pobyt začína v nedeľu 13. 8. 2017 obedom a končí v sobotu 19. 8. 2017 raňajkami.

Príplatok za samostatnú izbu je 36 € za celý pobyt.

Hotel má 9 bezbariérových izieb, takže môžeme vyhovieť aj vozíčkarom.

 

V hoteli sú 2 bazény – vonkajší, vnútorný a ešte aj sedací. Bazény majú ohrievanú vodu. Hotel má k dispozícii taxislužbu, ktorú možno využiť na prepravu z Dudiniec pre tých, ktorí prídu hromadnou dopravou. Túto požiadavku aj s časom príchodu do Dudiniec treba vyznačiť na záväznej prihláške. 

Predbežné prihlášky na rekondičný pobyt si dôkladne premyslite, do konca 

marca 2017 musíme nahlásiť počet objednaných izieb.

 

V prípade záujmu o účasť na rekondičnom pobyte vyplňte predbežnú prihlášku a odošlite ju do 20. 3. 2017 na adresu tajomníčky AP, záväzné prihlášky bude treba poslať 

do 15. júna 2017. 

 

 

Adresa tajomníčky:

Hmiráková Anna, M. R. Štefánika 68/589, 907 01 Myjava

Prosíme členov Asociácie polio, ktorí nemajú ešte zaplatený členský príspevok za rok 2016, resp. členské príspevky za dlhšie obdobie, aby tak urobili čo najskôr a úhradu uskutočnili v prospech účtu: Asociácie polio v Prima banke Slovensko, a. s., č. účtu: SK03 5600 0000 0086 2977 1001.

Od roku 2014 je členský príspevok 6 €.

 

Účastníci víkendového stretnutia, resp. rekondičného pobytu môžu zaplatiť členské príspevky 

na mieste stretnutia.

 

Milí priatelia, 

prosíme Vás, aby ste venovali pozornosť i ďalším materiálom, ktoré Vám posielame. Týkajú sa:

2-percentného odvodu dane z príjmu. Pre našu asociáciu je to jediná možnosť ako získať nejaké finančné prostriedky, z ktorých môžeme prispieť, okrem iného, našim členom na víkendový alebo rekondičný pobyt. 

Každoročne sa znižuje suma, ktorú z 2% odvodu dane z príjmu dostávame. Venujte, prosím, väčšie úsilie na získanie darcov, pretože od týchto takto získaných finančných prostriedkov závisí celá budúca činnosť a existencia Asociácie polio v SR

 

Záväzná prihláška

 

na víkendové stretnutie v dňoch 5. – 8. 5. 2017 v hoteli SATELIT v Piešťanoch

 

Priezvisko a meno: .........................................................................

 

Adresa: ..........................................................................., číslo OP.........................................

 

e-mail: ....................................................................

 

č. tel. domov: ............................

 

Žiadam*) - nežiadam*) samostatnú izbu

 

 

 

Dňa ...........................

 

                                            .........................................

             podpis

 

 

*) čo sa nehodí prečiarknite

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Predbežná prihláška

 

na rekondičný pobyt v dňoch 13. – 19. 8. 2017 v Park Hoteli Hokovce 

 

Priezvisko a meno: ..........................................................................

 

Adresa: ................................................................., číslo OP........................, 

 

č. tel. domov: ................................

 

 

e-mail: ....................................................................

 

Žiadam*) - nežiadam*) samostatnú izbu

*) čo sa nehodí prečiarknite

 

Dňa ...........................

 

 

.........................................

   podpis