Asociácia polio v SR - RŠO SZTP

 

Sme republiková špecifická organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých združujúca ľudí, ktorí v ranom detstve prekonali detskú obrnu (poliomyelitídu).
 

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 30790255

Sídlo: Žehrianska 7, 851 07 Bratislava

Bankové spojeniechcem  upozornit na zmenu, ktora plati od 1. 2. a ktora sa tyka bankoveho styku - cisla uctov sa uz musia uvadzat vo formate IBAN, ktoreho tvar v nasom pripade je nasledovny: 

 
IBAN:                      SK03 5600 0000 0086 2977 1001 
 
BIC kód banky:       KOMASK2X
 

 

Adresa webovej stránky:

http://polio-sk.webnode.sk

Kontakt: stefan.grajcar@gmail.com

Oblasť pôsobenia: sociálne

 

Aktivity a projekty:

Asociácia polio v SR, ktorá v r. 2012 oslavuje 20. výročie svojho vzniku, sa snaží pomáhať najmä pri ochrane záujmov skupiny obyvateľov Slovenskej republiky postihnutých následkami po poliomyelitíde, nepretržite odborne vystupuje pri formovaní a tlmočení ich oprávnených požiadaviek a pomáha im pri riešení ich sociálnych, ekonomických, zdravotných, pracovných a spoločenských potrieb a záujmov.

 

Na čo sa použili 2 % z dane v roku 2010:

V roku 2011 sme príjem získaný z 2 % z dane použili najmä ako príspevok na týždňový sociálno-rehabilitačný pobyt pre členov AP v SR, ktorý sa uskutočnil v auguste 2011 v Piešťanoch. Menšiu časť tohto príjmu sme použili ako príspevok členom na relaxačný víkendový pobyt v Liptovskom Jáne v máji 2011.

 

Prečo dať daň práve nám:

Členskú základňu AP v SR tvoria dnes už najmä ľudia v dôchodkovom a preddôchodkovom veku, ktorých ekonomická situácia aj vzhľadom na obmedzenia pri pracovnom uplatnení spôsobené zdravotným stavom často nie je veľmi dobrá. Účasť na týždňovom sociálno-rehabilitačnom pobyte alebo na relaxačnom víkendovom stretnutí, na ktoré členom prispievame práve z príjmu z 2 % z daní, pri súčasnej finančnej nedostupnosti indikovanej kúpeľnej liečby im pomáha zmierňovať zdravotné a sociálne dôsledky primárneho ochorenia a prispieva tak k zvyšovaniu kvality ich života, ako aj udržaniu nezávislosti od pomoci iných. Čím viac prostriedkov sa nám podarí získať z 2 % z daní, tým väčší bude môcť byť počet členov, ktorí sa spomínaných aktivít budú môcť zúčastniť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naši užívatelia

Tu je vhodné popísať, kto sú Vaši cieľoví užívatelia a prečo je práve tento projekt pre nich dôležitý. Dôležité je Vašich návštevníkov taktiež motivovať, aby sa na tieto stránky pravidelne vracali.