Rada Asociácie polio v SR

Zloženie Rady Asociácie polio v SR

Predseda:

PhDr. Štefan Grajcár, Žehrianska 7, 851 07 Bratislava

Tel.: 02/6383 4540, 02/2070 2336 D (domov), 02/2092 2281 Z,

0905/542 748; e-mail: grajcar@chello.sk

Podpredsedovia:

Mgr. Gašová Marcela

Narcisová 21, Dunajská Lužná

Tel: 0903/186110, email: gasom@centrum.sk

 

Ing. Alica Suchá, Púpavová 24, 841 04 Bratislava

Tel.: 02/6542 7959 D, 0903/949 136; e-mail: suchaalica@gmail.com

Tajomníčka:

Mgr. Anna Hmiráková, M. R. Štefánika 589/68, 907 01 Myjava,

Tel.: 034/6216 224 D, 0904/977 341; e-mail: a.hmirakova@centrum.sk   email: Z    anna.hmirakova@spsmy.tsk.sk

 

Hospodárka: Helena Kánová, L. Dérera 2, 831 01 Bratislava

Tel.: 02/5477 2951 D, 0902/539 022

Členovia:

Ing. Vojtech Antošovský, Kutuzovova 2, 831 03 Bratislava

Tel.: 02/4437 2992 D, 0905/864 489; e-mail: vojtech.antosovsky@azet.sk

MUDr. Zuzana Baranová, PhD., Nám. L. Novomeského 5, 040 01 Košice

Tel.: 055/625 0727 D, 055/640 3688 Z, 0905/317 430; e-mail: zbaranova@post.sk

Ing. Jozef Danek, Lehotského 4, 811 05 Bratislava

Tel.: 02/5249 5417 D, 0907/626 212; e-mail: jdanek@nextra.sk

Miloš Stilhammer, Bakošova 28, 841 03 Bratislava

Tel.: 0911/323 379, email: milos.stilhammer@gmail.com

 

Kontrolná komisia AP v SR

 

Predsedníčka:

 

Janka Šebianová, Novozámocká 2473/3, 960 01 Zvolen

Tel.: 045/5332 148 D, 0903/680 962; e-mail: j.sebianova@gmail.com

Členovia:

 

Ing. Milan Dovhun, Nekyje na Ostrove 64, 930 25 Vrakúň

tel.: 0903/141 030; e-mail: hela_milo@hotmail.com 

 

Doc. RNDR. Ján Bezecný, CSc.

 

J.Kalinčiaka, 478/6, 018 41 Dubnica n/Váhom

Tel: 0905/511 518

e-mail: jbezecny@centrum.sk