Statistika

 

Navštevnosť našej stránky

 

Rok                                Počet                  z toho

                                                            unikatny počet

 

2012                              1595(od mája 2012)

 

2013                              5194                          1408

 

2914                              9171                          2039

 

2015                              8914                          1854

 

2016                              2344                            705

 
 

 

 

Krajiny, ktoré našu stránku navštivili, v poradí počtu návštev:

 

Slovenská republika

 

USA

 

Česká republika

 

Rusko