Za 20 rokov

Činnosť AP za 20 rokov jej pôsobenia

 

Kluby Asociácie polio - 3

1. Trenčiansky – schádzal sa skoro pravidelne mesačne 2 – 3 roky

2. Čadčiansky – mal kratšiu životnosť

3. Bratislavský – je aktívny dodnes.

 

Sociálno-rehabilitačné kurzy – celkom 20

1. Malé Bielice – 1x

2. Dudince – 5x

3. Piešťany – 1x

4. Sielnica – 1x

5. Sklené Teplice – 2x

6. Zemplínska šírava – 10x

 

Víkendové stretnutia – celkom 17

Dolný Kubín – 2 x

Liptovský Ján – 1 x

Piešťany: Máj – 1 x

Piešťany: Satelit – 9 x

Rajecké Teplice – 1 x

Turčianske Teplice – 1 x

Trenčianske Teplice – 2 x

 

Semináre o postpoliosyndróme – celkom 4x

V rámci SRK v Sklených Tepliciach – 2x

V rámci víkendového stretnutia v Trenčianských Tepliciach – 1x

V rámci sociálno-rehabilitačného kurzu v Piešťanoch – 1x

 

Zájazdy do Janských Lázni - 2

V roku 1997 –  Penzion Brigáda

V roku 2007 –  Hotel Astoria

 

Publikačná činnosť

Aktuálne právne, sociálne a zdravotné informácie

Stanovy Asociácie polio  

Informátor Asociácie polio - vychádza od roku 1996 najmenej 2 x

ročne. Dodnes vyšlo ... čísiel.

 

Činnosť Rady AP, členské schôdze

Rada a revízna komisia Asociácie polio sa schádza najmenej 2 x do roka

Členské schôdze sa uskutočňujú na víkendových stretnutiach alebo na sociálno-rehabilitačných kurzoch najmenej 1 x do roka.

 

Chronológia činnosti Asociácie polio v SR

 

I. Sociálno-rehabilitačný kurz

Hotel Brozman Sielnica

31. 7. – 9. 8. 1992

 

II. Sociálno-rehabilitačný kurz

Nočné sanatórium Sklené Teplice

21. – 30. 8. 1994

 

III. Sociálno-rehabilitačný kurz

Nočné sanatórium Sklené Teplice

21. – 30. 8. 1995

 

IV. Sociálno-rehabilitačný kurz

Nočné sanatórium Malé Bielice

22. – 31. 10. 1995

 

I. Víkendové stretnutie

Hotel Park Dolný Kubín

31. 5. – 2. 6. 1996

 

V. Sociálno-rehabilitačný kurz

Chemes Zemplínska šírava

16. – 23. 9. 1996

 

Stretnutie Klubu AP Trenčín

Rekreačné zariadenie Betlehém

4. – 6. 10. 1996

 

II. Víkendové stretnutie

Hotel Máj Piešťany

22. – 24. 11. 1996

 

I. Zájazd do Janských Lázni

Pension Brigáda

1. – 4. 5. 1997

 

III. Víkendové stretnutie

Hotel Park Dolný Kubín

18. – 20. 7. 1997

 

VI. Sociálno-rehabilitačný kurz

Chemes Zemplínska šírava

23. – 31. 8. 1997

 

IV. Víkendové stretnutie

Hotel Jalta Trenčianske Teplice

17. – 19. 10. 1997

 

V. Víkendové stretnutie

Hotel Veľká Fatra Rajecké Teplice

22. – 24. 5. 1998

 

VII. Sociálno-rehabilitačný kurz

Chemes Zemplínska šírava

21. – 30. 9. 1998

 

VI. Víkendové stretnutie

Hotel Satelit Piešťany

23. – 25. 4. 1999

 

VIII. Sociálno-rehabilitačný kurz

Chemes Zemplínska šírava

27. 8. – 3. 9. 1999

 

VII. Víkendové stretnutie

Hotel Satelit Piešťany

6. – 8. 5. 2000

 

IX. Sociálno-rehabilitačný kurz

LD Hviezda Dudince

16. – 25. 8. 2000

 

VIII. Víkendové stretnutie

Hotel Satelit Piešťany

27. – 29. 4. 2001

 

X. Sociálno-rehabilitačný kurz

Chemes Zemplínska šírava

2. – 10. 9. 2001

 

IX. Víkendové stretnutie

Hotel Satelit Piešťany

26. – 28. 4. 2002

 

XI. Sociálno-rehabilitačný kurz

Chemes Zemplínska šírava

24. – 31. 8. 2002

 

X. Víkendové stretnutie

Hotel Satelit Piešťany

2. – 4. 5. 2003

 

XII. Sociálno-rehabilitačný kurz

Chemes Zemplínska šírava

24. – 31. 8. 2003

 

XI. Víkendové stretnutie

Hotel Satelit Piešťany

7. – 9. 5. 2004

 

XIII. Sociálno-rehabilitačný kurz

Chemes Zemplínska šírava

22. – 29. 8. 2004

 

XII. Víkendové stretnutie

Hotel Satelit Piešťany

22. – 24. 4. 2005

 

XIV. Sociálno-rehabilitačný kurz

Chemes Zemplínska šírava

28. 8. – 4. 9. 2005

 

XIII. Víkendové stretnutie

Hotel Garni Turčianske Teplice

12. – 14. 5. 2006

 

XV. Sociálno-rehabilitačný kurz

LD Hviezda Dudince

20. – 27. 8. 2006

 

II. Zájazd do Janských Lázni

Hotel Astoria

27. – 30. 4. 2007

 

XVI. Sociálno-rehabilitačný kurz

LD Hviezda Dudince

9. – 16. 9. 2007

 

XIV. Víkendové stretnutie

Hotel Slovakia Trenčianske Teplice

4. – 6. 4. 2008

 

XVII. Sociálno-rehabilitačný kurz

Chemes Zemplínska šírava

24. – 31. 8. 2008

 

XV. Víkendové stretnutie

Hotel Satelit Piešťany

8. – 10. 5. 2009

 

XVIII. Sociálno-rehabilitačný kurz

LD Hviezda Dudince

23. – 30. 8. 2009

 

XVI. Víkendové stretnutie

Hotel Satelit Piešťany

7. – 9. 5. 2010

 

XIX. Sociálno-rehabilitačný kurz

LD Hviezda Dudince

22. – 29. 8. 2010

 

XVII. Víkendové stretnutie

Hotel Avena Liptovský Ján

6. – 8. 5. 2011

 

XX. Sociálno-rehabilitačný kurz

Hotel Máj Piešťany

14. – 21. 8. 2011

 

––––––––––––––––––––––––––-

 

 

XVII. Víkendové stretnutie

Hotel Satelit Piešťany

4. – 6. 5. 2012