Zápisy so stretnuti priatelov zo zahranicia

 

Stretnutie so slovenskými priateľmi

 

Setkání se slovenskými přáteli

 

 

Naši slovenští přátelé slaví letos 20. výročí založení své Asociace Polio. Této události byla věnována výroční členská schůze, která se konala v rámci tradičního víkendového setkání, probíhajícího ve dnech od 4. do 6. května v hotelu Satelit v Piešťanech a měla velice slavnostní ráz. Předseda asociace, PhDr. Štefan Grajcár, na ní přivítal kromě téměř sedmdesáti členů AP taky čestné hosty – Ing. Moniku Vráblovou, předsedkyni Republikové rady Slovenského svazu tělesně postižených, prof. MUDr. Lubomíra Lisého, DrSc., přednostu neurologické kliniky v Bratislavě a člena Světové neurologické federace, a taky zahraniční hosty - delegace obrnářů z České republiky a z Maďarska.

Naše přítomnost na těchto oslavách byla pro nás velkým přínosem. Jednak bylo příjemné se opět setkat se slovenskými přáteli, a taky jsme se dozvěděli hodně zajímavého o jejich aktivitách, radostech i problémech.

Z vystoupení Ing. Vráblové i prof. Lisého bylo zřejmé, že řešíme téměř stejné záležitosti, ať už se týkají legislativy, bezbariérovosti či všeobecného povědomí o naší diagnóze a zvláště o postopoliosyndromu nejen ve společnosti vůbec, ale hlavně v medicínských kruzích. Je tudíž dobře, že se obrnáři sdružují i mezinárodně, např. v Evropské unii polio, jejíž výroční zasedání se bude letos v srpnu konat dokonce v Janských Lázních a představitelé jak naší tak i slovenské AP se jej zúčastní jako přidružení členové.

O tom, jak mnoho nás spojuje, mluvil taky Emil Chadima, který pozdravil přítomné jménem české Asociace Polio. Připomněl m. j. provázanost našich organizací, smíšená česko-slovenská manželství a společné pobyty v Janských Lázních. Ukázalo se, že slovenští přátelé vzpomínají na „Janky“ s dojetím a nostalgií a proto taky dar, který jsme jim předali – obraz představující právě Janské Lázně – byl přijat s povděkem.

Výroční zpráva slovenské AP nám přiblížila činnost této organizace. AP ve Slovenské republice je republiková specifická organizace Slovenského svazu tělesně postižených a je občanským sdružením. Působí na celém území SR, sdružuje osoby postižené následky po dětské obrně. Základním programem a cílem je ochrana zájmů této skupiny občanů, snaha o odborné vystupování při formování a tlumočení jejich oprávněných požadavků a pomoc při řešení jejich sociálních, ekonomických, zdravotních, pracovních a společenských potřeb a zájmů. Pro své členy asociace organizuje každý rok dvě klíčové akce – víkendové setkání (něco jako náš festival Obrnáři obrnářům) a týdenní sociálně-rehabilitační kurs (u nás – rekondice). Dvakrát do roka vydává taky pro své členy Informátor Asociace polio.  Prostřednictvím svého předsedy, PhDr. Štefana Grajcára, který je členem Republikové rady Slovenského svazu tělesně postižených, se asociace podílí na činnosti a rozhodovacích procedurách tohoto orgánu. V loňském roce byl dr. Grajcár členem delegace SZTP, která se zúčastnila inauguračního zasedání Světové unie zdravotně postižených (World Disability Union) v tureckém Istanbule.

S výborně připravenou rekapitulací 20-leté činnosti AP vystoupila Mgr. Marika Mruzková, jedna ze zakládajících členek organizace a její dlouholetá aktivní činovnice. Své vzpomínkové povídání o klubech AP, rehabilitačních kurzech, víkendových setkáních, seminářích, zájezdech do Janských Lázní, publikační činnosti, doplnila bohatou prezentací dokumentů a fotografií promítaných na plátno. Z celého tohoto příspěvku vyplynulo, že na Slovensku byla vytvořena pevná „polio rodina“, k níž se každý rád vrací.

Následovalo předání děkovných listů zasloužilým pracovníkům AP, plány na příští rok, výsledky voleb a jiné formální záležitosti.  

Kromě slavnostní výroční členské schůze proběhly i méně formální setkání zahraničních účastníků akce s předsedou slovenské AP a jinými členy výboru, na kterých se probíraly konkrétní záležitosti spojené s předpisy v sociální oblasti v našich zemích a taky možnosti naší další spolupráce.

Víkendové setkání zakončil společenský večírek s diskohudbou, na kterém nechyběly tanečky, společný zpěv, tombola a vůbec skvělá nálada.

Celá akce může být do kronik zapsána jako další pozitivní krok v naší společné obrnářské historii.

(mad)

.